Υπηρεσίες Προηγούμενες Δράσεις Επικοινωνία

H ομάδα μας έχει επιλέξει να λειτουργεί με οριζόντιες διαδικασίες, στα πλαίσια των οποίων τα μέλη της αναλαμβάνουν πολλαπλούς ρόλους, συμμετέχοντας ισότιμα σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού, της διοργάνωσης και υλοποίησης των προγραμμάτων μας.

Παράλληλα, στόχος είναι η διαθεματική προσέγγιση όλων των προγραμμάτων μας, αξιοποιώντας την ξεχωριστή εμπειρία και τα διαφορετικά πεδία ενδιαφέροντος των μελών της απ’Ουσία. Αντλώντας πολύτιμη γνώση και ποικίλα εργαλεία, από τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, την ιστορία της τέχνης, την πολιτιστική διαχείριση και την επανοικειοποίηση του δημόσιου χώρου, στόχος μας είναι να σχεδιάζουμε ένα πολυσύνθετο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο να προσφέρει γνώση και εμπειρία σε πολλά διαφορετικά επίπεδα.

Γεωργία Αβαταγγέλου

Απόφοιτη του τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Μεταπτυχιακές σπουδές σε ψυχοκοινωνικές σπουδές στην Αγγλία. Συμμετοχή σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στο σχεδιασμό, συντονισμό και υλοποίηση ποικίλων ψυχο-κοινωνικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά και εφήβους καθώς και σε ερευνητικά προγράμματα σε θεματικές γύρω από τα δικαιώματα του παιδιού και τις συνθήκες διαβίωσης σε διαφορετικά πλαίσια.

​Πεδία ενδιαφέροντος: ανθρώπινα δικαιώματα, βιωματικές εκπαιδεύσεις για ενηλίκους, σχεδιασμός ευρωπαϊκών και διακρατικών προγραμμάτων.

Ζωή Δάβαρη

Απόφοιτη Ιστορίας της τέχνης με μεταπτυχιακές σπουδές στον «Σχεδιασμό εκπαιδευτικών και πολιτιστικών προγραμμάτων» στη Γαλλία. Με πολυετή εμπειρία σε παιδαγωγικά προγράμματα σε μουσεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς και ιδρύματα στον σχεδιασμό παιδαγωγικών προγραμμάτων με θέματα: δημιουργική γραφή, ιστορία της τέχνης για παιδιά και εφήβους. Σχεδιασμός και υλοποίηση βιωματικών εργαστηρίων για ενήλικες.

Πεδία ενδιαφέροντος: δημιουργική γραφή, παιδική και εφηβική λογοτεχνία, σύγχρονη τέχνη.

Μάρθα Ρούσσου

Απόφοιτη του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταπτυχιακές σπουδές στη Διαχείριση πολιτιστικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη Γαλλία. Συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς και φεστιβάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό στο σχεδιασμό και τη διοργάνωση.

Πολυετής εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών και πολιτιστικών προγραμμάτων για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Εμπειρία στο συμμετοχικό σχεδιασμό διαδραστικών προγραμμάτων στον δημόσιο χώρο για μικρούς και μεγάλους.

​Πεδία ενδιαφέροντος: μη τυπική εκπαίδευση, η τέχνη ως μέσο ένταξης κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων, φεστιβάλ και διοργανώσεις στο δημόσιο χώρο.