Υπηρεσίες Προηγούμενες Δράσεις Επικοινωνία

Η απ’Ουσία ασχολείται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών και πολιτιστικών προγραμμάτων βιωματικού χαρακτήρα για παιδια από 3 έως 103 ετών.

Ταυτοχρόνως, στοχεύει στη δημιουργία εκπαιδευτικών κοινοτήτων παιδιών και ενηλίκων με στόχο την προώθηση του δημιουργικού διαλόγου και την εξερεύνηση νέων μεθόδων μάθησης και εναλλακτικής προσέγγισης των τεχνών.

​Κοινή αφετηρία των μελών της ομάδας απ’Ουσία, είναι το ενδιαφέρον για τη βιωματική και τη μη τυπική μάθηση καθώς και η πεποίθηση πως το παιχνίδι και η αυτορρύθμιση έχουν πρωταρχικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Θεωρώντας τα παιδιά ισότιμα μέλη μιας ομάδας με αυτόβουλη σκέψη και ικανότητα διαμόρφωσης απόψεων και εξεύρεσης λύσεων στα προβλήματα που συνθέτουν, σκοπός είναι να αντιληφθούν με τα δικά τους μέσα και βιώματα τον κόσμο γύρω τους.

Μερικά από τα πολλαπλά οφέλη της βιωματικής μάθησης είναι, η κατανόηση και αποδοχή της διαφορετικότητας από όλα τα μέλη της εκάστοτε εκπαιδευτικής ομάδας ή σχολικής τάξης, η ενίσχυση της συμμετοχικότητας εντός της ομάδας, η δημιουργία ευνοϊκού κλίματος και ασφαλούς χώρου έκφρασης για τα παιδιά, η εξοικείωση των παιδιών με συλλογικές διαδικασίες και την έννοια της κοινότητας, η σύνδεση του εκάστοτε εκπαιδευτικού υλικού με τις υπάρχουσες κοινωνικές συνθήκες, καθώς και η ενδυνάμωση των ίδιων των εκπαιδευτικών και εμψυχωτών.

Με βασικό άξονα λοιπόν τη βιωματική μάθηση ως βασική μέθοδο σε όλα τα προγράμματα που υλοποιούμε, χρησιμοποιούμε ποικίλα χρήσιμα εργαλεία και μορφές έκφρασης, όπως για παράδειγμα διαφορετικά είδη τέχνης (θεατρικό παιχνίδι, εικαστική έκφραση, κινηματογράφος, φωτογραφία κ.α.), την παιδική λογοτεχνία και τη δημιουργική γραφή και φυσικά πολύ πολύ παιχνίδι και φαντασία!

Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα μας αναλαμβάνει:

  • Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση φεστιβάλ και εκδηλώσεων για παιδιά και γονείς στο δημόσιο χώρο,
  • Σχεδιασμό και υλοποίηση παιδαγωγικών προγραμμάτων για παιδιά, εφήβους/ες και νέους/ες σε σχολεία, μουσεία κτλ.,
  • Σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού,
  • Σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδεύσεων "train the trainers" σε εκπαιδευτικούς και εμψυχωτές/ριες.