Υπηρεσίες Προηγούμενες Δράσεις Επικοινωνία

Διοργάνωση Εκδηλώσεων

Η απ’Ουσία διοργανώνει εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους σε συνεργασία με δήμους σε όλη την Ελλάδα και ιδιώτες φορείς. Τα μέλη της απ’Ουσία ειδικεύονται στη σύλληψη, παραγωγή και υλοποίηση ενός ευρέως φάσματος ψυχαγωγικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί φεστιβάλ παιδικής λογοτεχνίας, χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, καλοκαιρινές δράσεις, θεματικά φεστιβάλ.

Παιδική Λογοτεχνία

Η αγάπη μας για την παιδική λογοτεχνία μας οδήγησε στη συνεργασία με εκδοτικούς οίκους και στον σχεδιασμό εργαστηρίων βασισμένα σε παιδικά βιβλία. Πραγματοποιούμε αυτοτελή εργαστήρια ή κύκλους συναντήσεων μέσα από τα οποία εξερευνούμε διαφορετικές θεματικές με αφορμή το βιβλίο. Τα προγράμματα απευθύνονται σε μαθητές/τριες προσχολικής ηλικίες και δημοτικού. Σκοπός των εργαστηρίων είναι η καλλιέργεια της αναγνωστικής συνήθειας, η δημιουργία αναγνωστικών μονοπατιών και η εξοικείωση με τη λογοτεχνία από μικρή ηλικία

Από το 2019, συνεργαζόμαστε με τις Εκδόσεις Μεταίχμιο, Ψυχογιός, Καλειδοσκόπιο, Παπαδόπουλος, Φουρφούρι, Κέδρος, Oposito και οι Ακυβέρνητες Πολιτείες.

Custom Εργαστήρια

Πείτε μας την ιδέα σας και αναλαμβάνουμε εξ'ολοκλήρου το στήσιμο του προγράμματος που επιθυμείτε να δημιουργήσετε.
H απ'Ουσία αναλαμβάνει τον σχεδιασμό custom βιωματικών προγραμμάτων για ποικίλους φορείς., πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων,το θεωρητικό πλαίσιο, την αναλυτική δομή των εργαστηρίων, αναλυτικούς οδηγούς για τους/τις εμψυχώτες.τριες καθώς και τη γενική γραφιστική επιμέλεια. Η απΌυσία έχει σχεδιάσει βιωματικά προγράμματα στα πλαίσια μουσειακών εκθέσεων, εργαστήρια δεξιοτήτων για Ι.Ε.Π, Erasmus+ προγράμματα.

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Το πρόγραμμα “Σχολείο χωρίς τοίχους” αποτελείται από 6 αυτοτελή εργαστήρια | 6 διαφορετικές θεματικές (φωλιές των ζώων, ταξίδι των σπόρων, δικαιώματα των ζώων, δικαίωμα στο νερό, προστασία των μελισσών, γνωριμία με το δάσος!)

Οι μαθητές/τριες έρχονται σε επαφή με τις ποικίλες πτυχές του φυσικού περιβάλλοντος. Γνωρίζοντας τον κόσμο των ζώων, των δέντρων και τα οικοσυστήματα που μας περιβάλλουν, θεωρούμε ότι οι μαθητές/τριες θα αποκτήσουν μια πιο σφαιρική εικόνα για τα στοιχεία που συνθέτουν το περιβάλλον. Η προσέγγιση που ακολουθούμε βασίζεται στη συλλογική μάθηση καθώς καλούμε τα παιδιά να αλληλεπιδράσουν σε ομάδες, να μάθουν και να ανακαλύψουν από κοινού και να συνεργαστούν. Σκοπός είναι να δημιουργηθούν στοχευμένες μαθησιακές εμπειρίες που καθιστούν τα παιδιά ικανά να δράσουν.

Train the Trainers

Ως αποτέλεσμα της χρόνιας εμπειρίας μας είτε ως μεμονωμένες ατομικότητες, είτε ως ομάδα, αξιοποιούμε την πρακτική και θεωρητική μας γνώση και πραγματοποιούμε σεμινάρια που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς, εμψυχωτές/τριες αλλά και γονείς. Χάρη στον βιωματικό χαρακτήρα του workshop, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και να πειραματιστούν σε πρακτικό επίπεδο με διάφορα εργαλεία και μεθόδους αλλά και να δημιουργήσουν τις δικές τους παραλλαγές.

Μέσα από σεμινάρια train the trainers παρουσιάζουμε τη θεωρητική προσέγγιση της βιωματικής μάθησης, εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον σχεδιασμό ενός βιωματικού προγράμματος, και πρακτική εμπειρία αναφορικά με τον τρόπο που δομείται ένα βιωματικό πρόγραμμα. Τα σεμινάρια train the trainers στοχεύουν στην ενδυνάμωση των συμμετεχόντων, την ενίσχυση της συμμετοχικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία, τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος, καθώς και την κατανόηση και αποδοχή της διαφορετικότητας από όλα τα μέλη κάθε ομάδας.