η ομάδα μας

Η απ’Ουσία ασχολείται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών και πολιτιστικών προγραμμάτων βιωματικού χαρακτήρα.

Ταυτοχρόνως, στοχεύει στη δημιουργία εκπαιδευτικών κοινοτήτων παιδιών και ενηλίκων με στόχο την προώθηση του δημιουργικού διαλόγου και την εξερεύνηση νέων μεθόδων μάθησης και εναλλακτικής προσέγγισης των τεχνών.

Κοινή αφετηρία των μελών της ομάδας Απ’Ουσία, είναι το ενδιαφέρον για τη βιωματική και τη μη τυπική εκπαίδευση καθώς και η πεποίθηση ότι το παιχνίδι και η αυτορρύθμιση έχουν πρωταρχικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Θεωρώντας τα παιδιά ισότιμα μέλη μιας ομάδας με αυτόβουλη σκέψη και ικανότητα διαμόρφωσης απόψεων και εξεύρεσης λύσεων στα προβλήματα που συνθέτουν, σκοπός είναι να αντιληφθούν με τα δικά τους μέσα και βιώματα τον κόσμο γύρω τους.

 

Διαμέσου των δραστηριοτήτων που σχεδιάζουμε, προάγουμε τη συλλογική μάθηση αντί για την ατομική, καθώς και επίσης δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου όπου κάθε παιδί θα μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα.

 

Οι βασικές αρχές που ακολουθούμε μέσω των προγραμμάτων μας αποσκοπούν :

- στη βιωματική μάθηση  

- στη δημιουργία απρόσμενων ερεθισμάτων

- στη συνδιαμόρφωση των προγραμμάτων μαζί με τους συμμετέχοντες

- στην προώθηση της διεπιστημονικότητας στην εκπαίδευση

- στην εξοικείωση με συλλογικές διεργασίες

- στην παρουσία της τέχνης σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία      

- στη δημιουργία ομάδων αυτομόρφωσης σε συνεργασία με γονείς και εκπαιδευτικούς

- στη σύνδεση του περιεχομένου των προγραμμάτων μας με τις υπάρχουσες κοινωνικές  συνθήκες.     

ποιες είμαστε;

141919164_1571820916347106_9017485422493

H ομάδα μας έχει επιλέξει να λειτουργεί με οριζόντιες διαδικασίες, στα πλαίσια των οποίων τα μέλη της αναλαμβάνουν πολλαπλούς ρόλους, συμμετέχοντας ισότιμα σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού, της διοργάνωσης και υλοποίησης των προγραμμάτων μας.

Γεωργία Αβαταγγέλου

Απόφοιτη του τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Μεταπτυχιακές σπουδές σε ψυχοκοινωνικές σπουδές στην Αγγλία. Συμμετοχή σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στο σχεδιασμό, συντονισμό και υλοποίηση ποικίλων ψυχο-κοινωνικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά και εφήβους καθώς και σε ερευνητικά προγράμματα σε θεματικές γύρω από τα δικαιώματα του παιδιού και τις συνθήκες διαβίωσης σε διαφορετικά πλαίσια. 

Πεδία ενδιαφέροντος: ανθρώπινα δικαιώματα, βιωματικές εκπαιδεύσεις για ενηλίκους, σχεδιασμός ευρωπαϊκών και διακρατικών προγραμμάτων.

Ζωή Δάβαρη

Απόφοιτη Ιστορίας της τέχνης με μεταπτυχιακές σπουδές στο Σχεδιασμό εκπαιδευτικών και πολιτιστικών προγραμμάτων στη Γαλλία. Πολυετής εμπειρία σε παιδαγωγικά προγράμματα σε μουσεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς και ιδρύματα στον σχεδιασμό παιδαγωγικών προγραμμάτων με θέματα: δημιουργική γραφή, ιστορία της τέχνης για παιδιά και εφήβους. Σχεδιασμός και υλοποίηση βιωματικών εργαστηρίων για ενήλικες.

Πεδία ενδιαφέροντος: δημιουργική γραφή, παιδική και εφηβική λογοτεχνία, σύγχρονη τέχνη.

Μάρθα Ρούσσου

Απόφοιτη του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταπτυχιακές σπουδές στη Διαχείριση πολιτιστικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη Γαλλία.  Συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς και φεστιβάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό στο σχεδιασμό και τη διοργάνωση.  

Πολυετής εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών και πολιτιστικών προγραμμάτων για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Εμπειρία στο συμμετοχικό σχεδιασμό διαδραστικών προγραμμάτων στον δημόσιο χώρο για μικρούς και μεγάλους.

Πεδία ενδιαφέροντος: μη τυπική εκπαίδευση, η τέχνη ως μέσω ένταξης κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων, φεστιβάλ και διοργανώσεις στο δημόσιο χώρο.