Διακρίνοντας τις διακρίσεις

Ένα εκπαιδευτικό βιωματικό πρόγραμμα εισαγωγής και εξοικείωσης με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διακρίσεις.

Για το δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο.

Διάρκεια : 90 λεπτά

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα, να αντιληφθούν πως γεννιούνται οι διακρίσεις και να διερευνήσουν τρόπους για την καταπολέμηση τους. Εισαγωγή και κατανόηση θεμελιωδών εννοιών όπως ελευθερία, δικαιοσύνη, ισότητα, ανθρώπινη αξιοπρέπειαμη διάκριση, δημοκρατία και αλληλεγγύη. Μέσα από διαδραστικά, βιωματικά παιχνίδια που ενεργοποιούν τη φαντασία, τη σκέψη και το σώμα, τα ενθαρρύνει παράλληλα να παίρνουν πρωτοβουλίες και να συμμετέχουν σε συλλογικές διαδικασίες.

Χρησιμοποιείται συμμετοχική και συνεργατική μεθοδολογία. Δημιουργούμε ένα  πλαίσιο στο οποίο αξιοποιούμε τις ήδη υπάρχουσες ατομικές γνώσεις και εμπειρίες με σκοπό να ανακαλύψουμε από κοινού νέες έννοιες, ιδέες και βιώματα. Αξιοποιούνται παιχνίδια ομάδας, βιωματικά, θεατρικά, κινητικά παιχνίδια, παιχνίδια ρόλων και προσομοιώσεις. Οι δραστηριότητες προϋποθέτουν την συμμετοχή και την εμπλοκή έτσι ώστε τα παιδιά να αποκτούν βιώματα μέσω των οποίων να μαθαίνουν, όχι μόνο με το μυαλό αλλά και με τις καρδιές και τα χέρια τους. 

 Στόχοι του προγράμματος

  • Γνώση και κατανόηση των αρχών και των αξιών που στηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους μηχανισμούς προστασίας τους.

  • Καλλιέργεια του αισθήματος του σεβασμού και της συλλογικής ευθύνης και ενθάρρυνση των παιδιών για ενεργή συμμετοχή με σκοπό την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

  • Ενίσχυση του αισθήματος δικαιοσύνης, της επιθυμίας για αλλαγή και καταπολέμηση των αποκλεισμών και διακρίσεων.

  • Σύνδεση της εκπαίδευσης των ανθρώπινων δικαιωμάτων με τις υπάρχουσες κοινωνικές καταστάσεις και τις διαπολιτισμικές σχέσεις σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.

  • Γνώση και κατανόηση της διάκρισης ανάμεσα σε αστικά/πολιτικά και κοινωνικά/οικονομικά δικαιώματα

  • Δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου για τα παιδιά, όπου θα μπορούν να μοιραστούν σκέψεις, ιδέες και προβληματισμούς μέσα από δημιουργικές δράσεις.

Θα σας ενδιέφερε να φιλοξενήσετε στο χώρο σας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα;

Το εκπαιδετικό πρόγραμμα ''Διακρίνωντας τις διακρίσεις'' πραγματοποιείται σε  χώρους τέχνης, πολιτιστικά κέντρα, σχολεία (μπορεί να προσαρμοστεί για παιδιά δημοτικού και γυμανσίου).

Σχεδιασμός και εμψύχωση: Παιδαγωγική ομάδα Απ’ουσία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ