Η Απ'ουσία μέλος της συμμετοχικής δράσης CLOUDS for commons

To CLOUDS είναι ένα πολυμορφικό, αρθρωτό σύστημαανοιχτής αρχιτεκτονικής για την κατασκευή pop-up δομών που μπορούν να υποστηρίξουν κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις, όπως κοινοτικές συναντήσεις, εκθέσεις, προβολές, εργαστήρια, παραστάσεις, φεστιβάλ κ.α.

Το δίκτυο του CLOUDS υποστηρίζει τοπικές κοινότητες, ανεξάρτητες πρωτοβουλίες κατοίκων, άτυπες ομάδες πολιτών, εγχειρήματα και οργανισμούς, επεκτείνοντας τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους και κατά συνέπεια το πεδίο δράσης και τη σφαίρα επιρροής τους.

Το CLOUDS δημιουργεί έναν χώρο συλλογικής ζύμωσης και ενεργεί ως παρέμβαση που επανεξετάζει την έννοια του δημόσιου χώρου.


Βασικός  στόχος είναι η από κοινού δημιουργία και παροχή των κατάλληλων υποδομών για τη κινητοποίηση νέων ιδεών και δράσεων. Μία δέσμευση που θα ενισχύσει την ικανότητα των πολιτών για αυτοοργάνωση και την αίσθηση του ανήκειν στη πόλη.

 

Αναπτύσσοντας ένα ενεργό δίκτυο συνεργασίας, το CLOUDS θα γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ πρωτοβουλιών, κοινοτήτων και πολιτών, καθιστώντας τη κουλτούρα των Κοινών προσιτή σε όλους.​

Το όραμά μας είναι να ανακτήσουμε και να αποκαταστήσουμε την ποιότητα ζωής στη πόλη, να προωθήσουμε την αλληλεγγύη και τον ανοιχτό διάλογο.

Ελπίζουμε το CLOUDS να αποτελέσει ένα βήμα παραπέρα για τη δημιουργία μόνιμων κέντρων άσκησης επίμονων πρακτικών πολιτικής, κοινωνικής και καλλιτεχνικής ελευθερίας στο αστικό τοπίο.

 

 

H κοινότητα συνεργατών για το συμμετοχικό σχεδιασμό του project

LUDD maker space, P2P Lab , Goethe-Institut AthenCommonSpacecultopiaΚοινΣΕπ "απ'ουσία"Laboratory for the Urban Commons Εργαστήριο για τα Αστικά ΚοινάDockTWIXTlab, Open Lab Athens, UrbanDig Project

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2019, ως πιλοτικό έργο του προγράμματος START - Create Cultural Change

Παιδική γωνιά στο πάρκο Καισαριανής με τη βοήθεια του clouds!

119922994_2632468050308941_6764527089718