Γνωρίστε την εκπαιδευτική ομάδα Απ'Ουσία !

απουσία
ουσιαστικό, γένους θηλυκού
το να μην παρευρίσκεται κάποιος ή κάτι εκεί όπου θα έπρεπε ή θα αναμενόταν να είναι.
απ' ουσία
[από ουσία]
ότι προκύπτει από αληθινό περιεχόμενο, από τον πυρήνα ή το σημαντικότερο στοιχείο μιας συζήτησης, μιας κατάστασης ή ενός πράγματος. 

Η ΚοινΣΕπ απ’ουσία ασχολείται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών και πολιτιστικών προγραμμάτων βιωματικού χαρακτήρα.